Албания

# Elbasan «Hyseni Sh.p.k.»

Пивоварня была закрыта в 2012 году.

# Glinë «Alfa Sh.a.»

# Korçë «Birra Korça Sh.p.k.»

# Lezhë «Firma 2B NGA»

# Shkodër «Kombinat Ushqimor Rozafa»

Пивоварня была закрыта в 2012 году.

# Tirana «Birra Tirana Sh.a.»

# Tirana «Stefani & Co.»

# Tirana «TEA Sh.p.k.»

# Vlorë «NGA A&B Grup Sh.p.k.»