Вьетнам

# Bac Giang «Công ty CP HABADA»

HABADA BEER * HABADA BEER * HABADA BEER *

# Can Thơ «Công ty CP Bia & Nưoc Giai Khát Can Thơ»

# Hai Dương «Công ty CP Bia Hà Noi - Hai Dương»

# Hai Phòng «Công ty Bia Hai Long»

# Hai Phòng «Công ty Bia Hai Phòng»

# Halong «Công ty Bia & NGK Ha Long»

# Hanoi «Bia Viet Duc TNHH»

BREWED AND BOTTLED BY DUCVIET CO.,LTD.• DIEN PHU INDUSTRIAL ZONE • SÀN XUẤT TẠI NHÀ MÁY BIA VIỆT ÐỨC - SỐ ÐẶNG TẤT - NHA TRANG - KHÁNH HÒA

# Hanoi «Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Đông Nam Á» (Carlsberg)

# Hanoi «Công Ty TNHH Phú Thái Sơn»

# Hanoi «Hanoi Beer-Alcohol-Beverage Corp.»

# Ho Chi Minh «Công Ty Co Phan 6 Drunk Men Viet Nam»

# Ho Chi Minh «Công Ty Co Phan Bia Sài Gòn-Bình Tây»

# Ho Chi Minh «Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corp.»

TỔNG CÔNG TY BIA · RỦỢU - NỦỎC GIẢI KHÁT SÀI GÒN • 187 NGUYỄN CHÍ THANH, Q.5, TP. HCM •

# Ho Chi Minh «San Miguel Brewery Viet Nam Ltd.»

# Ho Chi Minh «Vietnam Brewery Ltd. (APB)»

# Hue «Công ty TNHH Bia Hue» (Carlsberg)

# Kim Bài «Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài»

# My Tho «BGI Tien Giang Vietnam (APB)»

# Nam Đinh «Beer Corporation NADA»

# Nha Trang «Hoang Thuan Phat JSC»

BREWED AND BOTTLED BY HOANG THUAN PHAT JSC ★ PUTTED ON CZECH AUTOMATICALLY PRODUCTION LINK ★

# Nha Trang «Nhà máy Bia Thăng Long»

THANG LONG BEER FACTORY ★ (x2)

# Phu Lý «Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nam»

CÔNG TY CỔ PHẨN BIA SÀI GÒN - HÀ NAM ĐC 104 - 106 TRAN PHÚ, PHỦ LÝ.

# Phúc Yên «Bia Winger»

# Quảng Nam «TNHH VBL Quảng Nam»

# Quảng Ngãi «Quang Ngai Brewery Co.»

NHÀ MÁY BIA QUẢNG NGÃI • NHÀ MÁY BIA QUẢNG NGÃI •

# Quy Nhơn «Công ty CP Bia Sài Gòn - Mien Trung»

# Thanh Hóa «Công ty CP Bia Thanh Hóa»

# Thái Bình «Công ty CP tap đoàn Hương Sen»

# Vinh Phu «Tan Hiep Phat Co., Ltd.»

# Đuc Hòa «Sapporo Vietnam Ltd.»

# Đà Nang «Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Viet Nam»