Китай

Хунань

# Changsha «Changsha Landa Bingdi Beer Co., Ltd.»

# Changsha «Harbin Baoxue Brewery Co., Ltd.»

# Changsha «Hunan Jiebao Brewing Technology Co., Ltd.»

# Changsha «Hunan Lion Brewery Co., Ltd.» (AB-InBev)

# Choumuyuan, Lanxi, Heshan, Yiyang «Yiyang Jinxiu Beer Co., Ltd.»

# Hecheng, Huaihua «Huaihua Shuxin Beer & Flower Wine Co., Ltd.»

# Huaihua «Hunan Haixu Brewery Co., Ltd.»

# Lanxi, Yiyang «Hunan Yiyang Beer Co., Ltd.»

# Lixian, Changde «Hunan Chongqing Beer Grandmen Co., Ltd.»

# Shaoyang «Hunan Baihui Liquor Co., Ltd.»

# Wugang, Shaoyang «Hunan Aohua Beer Co., Ltd.»

# Xiangxiang, Xiangtan «Hunan Yanjing Brewery Co., Ltd.»

湖南燕京啤酒有限公司 (←) 湖南燕京啤酒有限公司 (←)

# Yiyang «Hunan Seven Arrows Brewery Co., Ltd.»

# Yiyang «Hunan Zhongchu Wine Co., Ltd.»

# Yiyang «Long Quan Beer Company»

# Yuhua, Changsha «Hunan InBev Baisha Beer Co., Ltd.»

Пивоварня работает с 1976 года, с 2003 входит в состав с AB InBev.

# Zixing, Chenzhou «Tsingtao Brewery (Chenzhou) Co., Ltd.»